Mikä toimeenpanossa mättää?

Jos työhön ryhtyminen on hankalaa tai työskentely ei etene, kysy nämä asiat itseltäsi (tai vaikka johdettavaltasi) ja löydät pullonkaulan, jonka syvempi tarkastelu ja korjaaminen johtavat tehokkaampaan toimeenpanoon ja tavoitteen saavuttamiseen. Kirjoituksen perustana on toimeenpanokyvykkyyden arviointi-, kehitys- ja johtamismalli, joka on syntynyt toimeenpanon taitoon (eli volitioon) keskittyvän tutkimuksen sekä organisaatioissa toteutetun toimeenpanon mallinnuksen tuloksena. Vaikka mallista … Read more