Tee-toimi-saa-aikaan_3d copy

Tee, toimi, saa aikaan. Kehitä ja johda toimeenpanoa kaupoissa helmikuun aikana

Kirja kumoaa perinteisen näkemyksen motivaation roolista tavoitteiden saavuttajana ja nostaa esiin täysin uuden näkökulman: volition eli toimeenpanon taidon. Teos perustuu toimeenpanoa käsittelevään syvälliseen tutkimustietoon, faktoihin sekä organisaatioiden käytäntöihin. Se sisältää myös käytännön toimintamallin ja työkalut toimeenpanon tehostamiseksi.

 

”Suosittelen kirjaa ennen muuta esimiehille syventämään ymmärrystä onnistuneen suoriutumisen perustasta.”

Riitta Viitala
professori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö

Kuka?

Olen johdon ja organisaatioiden toimeenpanon kehityskumppani. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt motivaation ja toimeenpanon rajapinnassa kehittäen ihmisten toimeenpanon taitoa eli volitiota. Presentoin, valmennan, koulutan ja coachaan – asiakkaan tarpeista riippuen.

Alunperin kiinnostukseni toimeenpanon kehittämistä kohtaan syntyi pohdinnasta, miksi vahvastikaan motivoituneet ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan, vaikka yleinen ajattelumallimme on jo kauan painottanut motivaation roolia tavoitteen saavuttamisen varmistajana.

Henkilökohtaisesti minulla on aina ollut palava halu murtaa raja-aitoja ja kulkea toimeenpanon kehittämisen kärkirintamassa edistäen samalla uusia käytännön toimintamalleja. Vuonna 2008 väittelin business coachingista ja tavoitteellisesta työskentelystä. Väitöskirjan tuotos mallinnettiin organisaatioyhteistyönä ja testattiin käytännössä. Tuloksena syntyi toimeenpanokyvykkyyttä arvioiva ja kehittävä Volition Booster®-toimintamalli, joka tänään ohjaa yhä useamman johtajan ja organisaation toimeenpanoprosessia.

Ammatillisena perustana minulla on yli 25 vuoden laaja-alainen kokemus liike-elämästä ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä. Olen ICF:n sertifioima ammatticoach (PCC) ja minulla on loppututkinnot työpsykologian ja johtamisen (TkT), kauppatieteiden (KTM) sekä aikuiskasvatustieteen (KM) aloilta.

Lisää tietoa minusta löydät LinkedInistä.

 

Miksi?

Asiakkaani ovat nimenneet minut #1. sijalle Suomen Top 10 Doer -listalla.

Autan niin yksittäisiä johtajia kuin esimies- ja johtoryhmiäkin siirtämään oman organisaationsa innostuksen tilasta tehokkaaseen toimeenpanoon. Asiakkailtani olen saanut kiitosta konkreettisesta toimintaotteesta ja tuottamastani lisäarvosta strategioiden, suunnitelmien ja muutosten toimeenpanossa. Yksittäisten johtajien tai kokonaisten organisaatioiden toimeenpanokyvykkyyttä tehostamalla olemme muuntaneet motivaation johdonmukaiseksi tekemiseksi ja siten varmistaneet tavoitteiden saavuttamisen.

Livenä olen huumorintajuinen ja sosiaalinen tyyppi, vaikka sitä ei tästä sisältökeskeisyydestä ehkä uskoisikaan. Asiakkaita lainatakseni ”Ria on aikaansaava ja tuloshakuinen, mutta silti helposti lähestyttävä ja sopivan räväkkä”.

 

Lue vielä alta mitä mm. Timo, Monica, Riitta ja Tiina ovat minusta sanoneet:

ria-mirror

”Rialla on ilmiömäinen kyky saada asioita tapahtumaan. Rian kehittämän toimeenpanomallin omaksuminen ja käyttäminen on nopeuttanut projektien läpimenoaikaa ja varmistanut halutut tulokset.”
Timo Nieminen, Toimitusjohtaja, Kotijoukkue Oy

”Rian aito ja rehellinen innostus, usko omaan tekemiseensä ja hänen vakuuttava teoreettinen taustansa tekivät minuun vaikutuksen. Rian kehittämä Volition Booster-työkalu tavoitteelliseen työskentelyyn ja johtamiseen oli minulle ’MUST HAVE’. Nyt olen sen vannoutunut käyttäjä, siis ’from MUST HAVE to CAN`T LIVE WITHOUT’.”
Monica Niemi, Development Manager, Folkhälsan

”Ria Parppein kirja ”Tee, toimi, saa aikaan” paaluttaa suoriutumisen johtamista aivan uudella tavalla. Suosittelen kirjaa ennen muuta esimiehille syventämään ymmärrystä onnistuneen suoriutumisen perustasta. Samasta syystä suosittelen sitä meille kaikille.”
Riitta Viitala, Professori, Vaasan yliopisto

”Toimeenpanon taito on edellytys johtamistehtävässä onnistumiselle. Konkreettiset tavoitteet ja mittarit auttavat oman kehittymisen tunnistamisessa. Kaikessa tässä Ria oli loistava sparraaja ja coach. Suosittelen!”
Tiina Mäki, Hallintojohtaja, SOTE Helsinki,

Mikä volitio?

Tiesitkö, että pelkkä motivaatio ei yksin riitä tavoitteen ja tulosten saavuttamiseen, tai että hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty? Siksi monet vahvastikaan motivoituneet ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan. Motivaatio ei pysy yllä, eivätkä suunnitelmat toteudu vahvallakaan tahdolla, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimeenpanon taitoa eli volitiota.

Volitio on merkittävin ihmisen tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä. Se on taito tietoisesti ja johdonmukaisesti säädellä ja hyödyntää omaa henkistä pääomaa sekä ympäristötekijöitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitona se on siirrettävissä tilanteesta toiseen, ja siksi se mahdollistaa meille jatkuvassa muutoksessa menestymisen. Ja koska kyse on taidosta, sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa.

Volition kehittäminen edellyttää toisenlaista johtamista kuin motivointi ja innostaminen, sillä perinteiset motivointiin tarkoitetut toimenpiteet eivät synnytä tai ylläpidä tavoitteen saavuttamiseen johtavaa työskentelyä. Volition ja toimeenpanokyvykkyyden kehittyminen näkyy sekä henkilöstötuottavuudessa että henkilöstön työhyvinvoinnissa.

Lisää mielenkiintoisia kirjoituksia volitioon ja toimeenpanoon liittyen löydät blogeista.

Laitetaan toimeksi!

Olen jo käärinyt hihani ja valmis ryhtymään toimeen sinun ja organisaatiosi menestykseksi. Presentoin, valmennan, koulutan ja coachaan – tarpeistasi riippuen. Asiakaskuntaani kuuluu sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatioita; niin johtoa ja esimiehiä kuin kokonaisia organisaatioitakin. Alla esimerkkejä palveluista, jotka työllistävät minua eniten.

 

Puheenvuorot ja workshopit: Toteutan aktivoivia  toimeenpanokyvykkyyteen liittyviä puheenvuoroja ja workshopeja, joissa annan käytännön työkaluja osallistujien omaan työskentelyyn ja toimeenpanon johtamiseen. Puheenvuorot ja workshopit toimivat myös kick-offina laajemmille kehitys- ja muutoskokonaisuuksille.

Organisaatiovalmennukset: Räätälöidyssä organisaatiovalmennuksessa rakennetaan oman organisaatiosi tarpeeseen – esimerkiksi muutostilanteeseen tai staregian jalkauttamiseen – sopiva toimeenpanokyvykkyyttä ja volitiota tehostava ratkaisu. Valmennus perustuu Volition Booster® toimeenpanokyvykkyyden arviointi-, kehitys- ja johtamismalliin. Se muodostuu uutta tietotaitoa lisäävästä sisällöstä sekä opitun ketterästä siirtämisestä omaan työskentelyotteeseen.

Johdon coaching: Coaching-asiakaskuntani koostuu pääasiassa organisaatioiden ylimmästä johdosta. Tyypillisesti coaching-toimeksiantoihini sisältyy toimeenpanokyvykkyyden kehittäminen ja siirtäminen coachattavan omaan työskentely- ja johtamisotteeseen. Olen ICF-sertifioitu ammatticoach (PCC) ja työskennellyt johdon coachina yli kymmenen vuotta.

 

Jos tästä ei löytynyt juuri sinun tarpeisiisi sopivaa toteutusta, ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä sellainen!

ria-stool
blogi

Toimi!

Kun koet, että itselläsi, johdettavillasi tai omassa organisaatiossasi olisi hyötyä nykyistä tehokkaammasta toimeenpanosta, autan mielelläni ratkaisun löytämisessä.

Ota yhteyttä!
ria.parppei@sparria.fi
+358 50 50 15 313
@riaparppei #volitio #toimeenpano

twitter      linkedin

 

© Ria Parppei